Lifestyle

Portugheza pentru toți. Beneficiile învățării unei limbi străine la vârsta adultă

Învățarea unei limbi străine sporește capacitatea de concentrare, scade riscul apariției demenței și dezvoltă abilitatea de a tolera opinii divergente, arată studiile în domeniu. Beneficiile apar inclusiv la vârsta adultă, mai ales când metoda de însușire a cunoștințelor nu este una tradițională. Cristina Nițu a dezvoltat o metodă inedită de învățare a limbii portugheze sprijinind astfel dezvoltarea continuă, indiferent de vârstă. 

Asimilarea unei limbi străine diferă, în funcție de vârstă. Astfel, copiii și adolescenții reușesc să învețe implicit, subconștient, prin expunerea repetată și rutinizată la informație, în timp ce la vârsta adultă procesul de învățare este atât explicit, prin identificarea conștientă a regulilor, prin gândire abstractă și prin practică controlată, cât și implicit în cazul structurilor complexe, prin expunere la foarte mult input.

Metoda dezvoltată de Cristina Nițu în cadrul Fala Português!se bazează pe cercetări din domeniul Însușirii (Achiziției) limbii a doua. Aceasta prespune dezvoltarea celor patru competențe – receptare orală și scrisă, producere orală și scrisă – ,atât prin prezentarea explicită a regulilor și prin practică, dar și prin expunerea la foarte mult input. 

Toate materialele didactice de la curs sunt concepute de noi. În egală măsură credem că învățarea este un proces eminamente personal, pe care noi doar îl facilităm. Prin urmare, cursurile noastre sunt centrate pe cursanți și prespun foarte multe activități în care trebuie să pună în practică resursele lexico-gramaticale acumulate. În plus, ne dorim ca participanții să simtă bucuria învățării unei limbi străine noi, așa că asimilăm și testăm cunoștințele prin metode nonconformiste, interactive și ludice, a explicat Cristina Nițu, fondator și profesor la Fala Português. 

Programa de curs variază înfuncție de nivelul ales și se bazează pe descriptorii din Cadrul european comun de referință pentru limbile străineși pe îndrumarele de nivel elaborate de Camões/Instituto da Língua e da Cooperação. La fiecare nivel sunt dezvoltate competențele de receptare (scrisă și orală) și producere (scrisă și orală), competența pragmatică și competența interculturală. Metoda dezvoltată se bazează pe interacțiune, socializare și crearea unei experiențe plăcute de învățare. 

Durata asimilării unei limbri străine la vârsta adultă variază de la persoană la persoană, însă contează ca fiecare participant să-și seteze așteptări realiste. Dacă după un modul de începător cursantul învață să salute, să întrețină o conversație foarte simplă, să îșidescrie familia, să poată comanda la restaurant, să poată cere indicații pe stradă, la nivel intermediar structurile lexicale se diversifică, iar accentul cade pe rafinarea modalității de exprimare a gândurilor, impresiilor, dorințelor, ipotezelor, amintirilor etc. 

Există o serie de factori care pot facilita sau îngreuna învățarea unei limbi străine, care țin foarte mult și de experiențele de învățare anterioare. Limba portugheză prezintă numeroase similitudini cu limba română, atât la nivel fonetic, cât și la nivel lexical, este o limbă foarte logică și extrem de eficientă în a folosi un număr redus de resurse pentru a construi numeroase timpuri și moduri gramaticale, a mai precizat Cristina Nițu. 

Durata unui modul sub metoda Fala Português!este 10 săptămâni, care includ 20 de ședințe. 

Limba portugheză este limbă oficială în nouă țări, răspândite pe 4 continente și are peste 250 de milioane de vorbitori, număr care, conform UNESCO, va crește până la 350 de milioane până în 2050. Este a cincea cea mai utilizată limbă pe internet și cea mai vorbită limbă din emisfera sudică. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *